МЕНЮ
  • 01.
  • 02.
  • 03.
  • 04.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Опитът, трупан в продължение на над 20 години ни дава увереността и силата да се справяме с всяка една възложена задача.

Гаранция

Нашата дейност дава гаранция на потребителя за добре свършена работа и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

Качество

Ние не правим компромис в качеството спрямо нашите клиенти. Удоволствието от постигнатите резултати е взаимно!

За фирма климелK

От създаването си фирма "КЛИМЕЛ" се специализира в изграждането на електроинсталации в жилищни, промишлени и обществени сгради. С течение на времето фирмата набира сериозен опит, като непрекъснато увеличава годишните обеми на поетите договори, подобрява качеството на изпълнение, като подбира висококвалифицирани изпълнителски състав и разширява сферата на дейността си с цел по-комплексно обслужване и задоволяване исканията на своите клиенти.

  • професионализъм
  • доверие
  • сигурност
  • успех

продукти с които работимП

Нека Работим ЗаедноРАБОТА

Ако вие имате нужда от поправка на електрически уред или пък ако се налага цялостен ремонт на инсталацията или частична подмяна, то вие имате проблем. И ако вие имате проблем - ние имаме точното решение.
Потърсете ни на един от посочените начини в страницата за контакт.