МЕНЮ

УСЛУГИ

СПИСЪК С УСЛУГИ

откриване кражба на електроенергия

Висока сметка ток

Ако получите необичайно висока сметка за потребление на електроенергия, то вероятно има някакъв проблем! Не винаги става дума за кражба, но е добре да се проверят всички възможни варианти! Най-често съмненията падат върху близките Ви съседи. За да не се окажат Вашите съмнения безпочвени е редно да проверите дали наистина се касае за кражба на електроенергия или има проблем в електрическата инсталация?

Възможни причини за висока сметка за електроенергия:

- Директно свързване към Вашия захранваш кабел в електромерното табло. При добре пломбиран електромер тази възможност е малко вероятна! Възможно е присъединяване след изхода от Вашия електромер, което лесно може да се установи визуално, ако присъединяването е в самото табло.

- Присъединяване към захранващия Ви кабел извън електромерното табло. Тази манипулация може да бъде осъществена при директен достъп до захранващия Ви кабел.

- Кражба от съседен апартамент. Възможно е през тухлената стена да се присъединят към Вашата инсталация. Откриването на този вид проблем не е лесна задача, тъй като няма пряка видимост. Най-лесно може да се установи, като се изключат абсолютно всички консуматори във Вашето жилище и се провери дали електромерът Ви отчита потребление.

- Наранена изолация на захранващия кабел. В този случай изолацията на захранващия кабел (фазовия проводник) е наранена и има т.нар. утечка. Не изключвайте този вариант, особено ако кабелът минава подземно от електромерното табло до Вашия имот.

- Наранена изолация на кабел на консуматор. Възможно е нараняване на кабел, който захранва консуматори във Вашата градина - осветление, контакти, хидрофорни помпи и др. При включването им се появява утечка, която Вашия електромер отчита като консумация.Нека Работим ЗаедноРАБОТА

Ако вие имате нужда от поправка на електрически уред или пък ако се налага цялостен ремонт на инсталацията или частична подмяна, то вие имате проблем. И ако вие имате проблем - ние имаме точното решение.
Потърсете ни на един от посочените начини в страницата за контакт.