МЕНЮ

УСЛУГИ

СПИСЪК С УСЛУГИ

стълбищно осветление с фотоклетки

Предимства на стълбищното осветление с датчици за движение:

Осветлението с датчик за движение в общите части на входове, хотели, болници и заведения за обществено хранене придобива все по-голяма популярност. При инсталациите с лихт бутони и стълбищен автомат често възникват проблеми, които се откриват трудно.

Направата на инсталация с плафони с датчици за движение има множество предимства:
- икономия на ел.енергия;
- лесно локализиране при възникнал проблем;
- отпадане на проблема "залепнал бутон";
- достъпност при необходимост от ремонт (не се налага влизане в апартаментите);
- индивидуални настройки на всеки плафон по параметри "време за работа" и "осветеност за сработване".

Екипът на КЛИМЕЛ предлага:
- подмяна на старите осветителни тела с плафони със сензор;
- преработка на съществуващата инсталация;
- доставка на всички необходими материали;Нека Работим ЗаедноРАБОТА

Ако вие имате нужда от поправка на електрически уред или пък ако се налага цялостен ремонт на инсталацията или частична подмяна, то вие имате проблем. И ако вие имате проблем - ние имаме точното решение.
Потърсете ни на един от посочените начини в страницата за контакт.