МЕНЮ

УСЛУГИ

СПИСЪК С УСЛУГИ

ремонт на стълбищно осветление

Повреди при стълбищното осветление

При стълбищно осветление от по-стария тип "Бутони и стълбищен автомат" често възникват проблеми, както с бутоните, така и със самия стълбищен автомат. Този тип изпълнение все по-често отстъпва на инсталации от типа стълбищно осветление с датчик за движение по множество причини:

- икономия на електроенергия;
- при възникнал проблем с дадено осветително тяло, това не се отразява на цялата система;
- липсата на бутони и избягване на проблема "залепнал бутон";
- достъпност при необходимост от ремонт (не се налага влизане в апартаментите);
- възможност за индивидуални настройки за време на светене на всяко осветително тяло;

Екипът на КЛИМЕЛ предлага:

- ремонт на стълбищно осветление;
- подмяна на стълбищен автомат;
- откриване на залепнал бутон;
- прекъсване на проводници в инсталацията.Нека Работим ЗаедноРАБОТА

Ако вие имате нужда от поправка на електрически уред или пък ако се налага цялостен ремонт на инсталацията или частична подмяна, то вие имате проблем. И ако вие имате проблем - ние имаме точното решение.
Потърсете ни на един от посочените начини в страницата за контакт.